Privacy Policy

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt met oog op de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ruimtevaarder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ruimtevaarder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het nieuwsbrievenformulier op de website van Ruimtevaarder.com. Ruimtevaarder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw e-mailadres

WAAROM Ruimtevaarder GEGEVENS NODIG HEEFT

Ruimtevaarder gebruikt uitsluitend uw e-mailadres om nieuwsbrieven te sturen.

Daarnaast kan Ruimtevaarder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Ruimtevaarder GEGEVENS BEWAART

Ruimtevaarder bewaart uw emailadres totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.  

DELEN MET ANDEREN

Ruimtevaarder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ruimtevaarder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke cursussen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden, wanneer klanten beweren een cursus nooit bezocht te hebben om zo hun cursusgeld terug te vorderen.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ruimtevaarder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

SOCIALE MEDIA

Ruimtevaarder gebruikt geen sociale media.  

COOKIES

Ruimtevaarder gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Er zijn geen cookies van andere partijen. Google Analytics wordt niet gebruikt.

Een overzicht van de cookies:

Has_js cookie: deze cookie vertelt CMS Drupal of de browser JavaScript geactiveerd is of niet (https://cookiepedia.co.uk/cookies/has_js)

Drupal.toolbar.collapsed cookie: om de navigatiebalk optimaal te laten werken

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karel.moons@ruimtevaarder.com, tav Karel Moons. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Ruimtevaarder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Ruimtevaarder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ruimtevaarder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ruimtevaarder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ruimtevaarder op via karel.moons@ruimtevaarder.com. www.ruimtevaarder.com is de websites van Ruimtevaarder. Ruimtevaarder is als volgt te bereiken:

Postadres: Langeveldstraat 2, 3020 Herent

Telefoon: 0486 25 08 43

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0708.762.766

E-mailadres: www.ruimtevaarder.com