De intercom van Ruimtevaarder, voor al uw vragen over talentontwikkeling en leren

Contact

Heb je een vraag of een suggestie voor Ruimtevaarder? Mail dan naar info@ruimtevaarder.com

 

Karel Moons

karel.moons@ruimtevaarder.com

studeerde psychologie aan de KULeuven en volgde de theateropleiding aan de Kleine Academie, internationale school voor scheppend theater in Brussel. Daarna dook hij de kunsteducatie in en werkte bij Spelewei (Koning Kevin), Kalos en de Veerman. Gepokt en gemazeld in de kunsteducatie, maar mede door zijn 'drang naar schema's en tools', maakte hij van creativiteitsontwikkeling zijn levensvraagstuk en schreef zijn hersenspinsels neer in verschillende publicaties. Geen enkel hersenspinsel ontstnapte echter aan de toets van de praktijk. Hij werkt samen met leerkrachten in verschillende scholen om hen te laten vertellen wat er werkt en niet werkt. Dat is zowat zijn 'levensmethode'. De laatste jaren bekijkt hij het professionele leven wat ruimer dan de kunsten en deelt hij zijn passie over talentontwikkeling en leren.

 

Lieve Peeters

lieve.peeters@ruimtevaarder.com

studeerde muziek aan het Luca en maakte bewust de keuze haar liefde voor muziek aan kinderen en jongeren door te geven. Ze gaf les in het deeltijds kunstonderwijs aan de academies van Beringen en Turnhout. De vraag hoe je kinderen en jongeren begeleidt zodat creativiteit een evidentie is, bleef echter aan haar knagen. Dat leidde tot de zoektocht naar methodes om het technische en theoretische met de creatieve geest te verzoenen. Ze richtte als ouder mee een Freinetschool op. Ze verdiepte zich bij TaPascity in talentontwikkeling en kwam zo tot het besluit dat goede, onderbouwde begeleiding talenten naar boven haalt en voedt zonder afbreuk te doen aan kennisverwerving. Op die begeleiding spitst ze zich nu toe. Ze ondersteunt leerkrachten lagere school en secundair onderwijs, maar maakt graag zijsprongetjes om ook leerkrachten in de kunsten te begeleiden.

 

Ine Geerts

ine.geerts@ruimtevaarder.com

studeerde af als bachelor in de Orthopedagogie en volgde nadien de specifieke lerarenopleiding. Ze volgde het postgraduaat diversiteitsmanagement en tal van nascholingen met betrekking tot diversiteit, gelijke kansen en talentontwikkeling. Als coördinator van het buurtopbouwwerk in Beringen werd haar snel duidelijk dat in het onderwijs veel talent verloren gaan. Met veel enthousiasme en passie werkte ze de jaren nadien graag mee aan een ander soort onderwijs.  Een onderwijs waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te leren kennen, gelooft in eigen kunnen en zijn/haar krachten kan benutten om zichzelf en de groep te laten groeien.  Als diversiteitscoördinator aan de UCLL en als directeur van Freinetschool Wonder Wereld kon ze deze ideeën zelf naar de praktijk omzetten.  Nu staat ze terug voor de klas als docent aan de UCLL. In de klaspraktijk gaat ze aan het werk met de opvoeder-begeleiders van morgen. Met Ruimtevaarder kan ze haar inzichten in talentontwikkeling en leren niet alleen zelf toepassen in de klas, maar ook ruimer delen met anderen.

 

Adres en telefoon Ruimtevaarder

Langeveldstraat 2

3020 Herent

0486 25 08 43

 

Ontvang je graag een nieuwsbrief uit de ruimte, geef dan hier je mailadres in: