Ruimtevaarder ontdekt graag samen met anderen

We hebben niet de wijsheid in pacht, maar gebruiken de wijsheid van jouw organisatie om te onderzoeken hoe talentonwikkeling voor jouw lerenden mogelijk wordt.

Basisonderwijs

Ga met de kinderen op de speelplaats staan en speur het luchtruim af. Kijk of u ons in een flits al ziet voorbij omen. Leren begint bij een verwachting dat er iets te ontdekken valt. 

In het basisonderwijs wisselen we het begeleiden van leerkrachten af met concrete lessen met de leerlingen. Zo wordt talentontwikkeling samen met de leerkrachten naar de praktijk vertaald. In een schooljaar kunnen we voor een korte tijd met uw school samen werken, maar een ruimtevaart duurt meestal langer dan een pedagogische studiedag.

Ruimtevaarder is voor het basisonderwijs ook super gespecialiseerd in muzische vorming. We ontwikkelden een didaktiek om voor alle muzische disciplines op dezelfde manier lessen voor te bereiden, ontwikkelden leerlijnen voor muzische vorming en testten een evaluatiesysteem en een leerlingvolgsysteem voor muzische vorming in de praktijk uit. Daarvoor gebruiken we de visie die door een Ruimtevaarder bij de Veerman werd ontwikkeld.

Secundair onderwijs

Ga met uw leerlingen een wedstrijdje aan. Geef de hint ‘www.ruimtevaarder.com’ en vraag om zo snel mogeljjk te ontdekken wie er achter zit en wat ze allemaal doen. Eens kijken wie wint? De leerlingen of de leerkracht? Leren begint bij een uitdaging, aansluitend op de leefwereld en de vaardigheden van je leerlingen.

In het secundair onderwijs mikken we op programma’s die over verschillende schooljaren lopen. We begeleiden voornamelijk leerkrachten. In functie daarvan werken we ook met de leerlingen zelf. De startvraag is altijd: wat wil jij dat er in jouw lessen verandert opdat talentontwikkeling mogelijk wordt? We spreken af hoe groot die verandering in de klas moet zijn: hoeveel lessen, opdrachten, projecten wil je aanpassen? Hoeveel leerlingen wil je begeleiden met talentontwikkeling als basis? Verder bekijken we hoe een school kan werken aan studiemethodes van leerlingen in functie van talentontwikkeling of hoe een school bij het opvolgen van (negatief) gedrag talenten van leerlingen kan inzetten om tot een betere houding te komen. We werken graag op lange termijn omdat leerkrachtenteams in secundaire scholen best groot zijn.

 

 

Hoger onderwijs

Vraag aan uw studenten wat ze van de opdrachten voor groepswerk vinden en of ze hun talenten daarin kwijt kunnen. Talentontwikkeling start bij een duidelijk beeld van je talenten en passies en de nodige knowhow om je studieproces op basis daarvan vorm te geven.

In het hoger onderwijs werken we met het ‘inktvlek principe’. We starten met een gepassioneerde groep van docenten die voor de talenten en passies van hun studenten willen gaan, zonder die van henzelf uit het oog te verliezen. Ondertussen zoeken we met de hogeschool uit hoe we structureel die inktvlek kunnen uitbreiden naar andere docenten, afdelingen, structuren,…

Ruimtevaarder werkt nauw samen met TaPascity. TaPascity ontwikkelde een aantal instrumenten om talenten en passies van kinderen uit het basisonderwijs, leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs in kaart te brengen. Uiteraard heeft TaPascity ook een instrument voor leerkrachten, docenten of volwassenen in het algemeen. In de programma’s en projecten van Ruimtevaarder wordt steeds bekeken hoe we deze instrumenten kunnen gebruiken om het traject te ondersteunen en te optimaliseren.

Leren buiten het onderwijs

Ruimtevaarder ontwikkelde een didaktiek voor talentontwikkeling die bij tal van doelgroepen is geïmplementeerd. Op basis daarvan nemen we graag de volgende uitdagingen aan.

  • Advies bij de ontwikkeling van concepten voor het onderwijs
  • Ontwikkelingspsychologisch advies voor musea, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, …
  • Ontwikkeling van concepten waarin kleuters, kinderen en jongeren hun talenten kunnen verkennen
  • Training van trainers die talenten in mensen willen aanspreken