Ruimtevaarder

op weg naar talentontwikkeling en leren

Ruimtevaarder start met studiebegeleiding!

Het maken van een planning, jouw studiemethode en jouw keuzes in taken, groepswerk en communicatie met leerkrachten of docenten worden allemaal meebepaald door wat je goed kan en graag doet. Daarom starten we een studiebegeleiding met het afnemen van TaPas for Students. Zo bepalen we jouw talentenprofiel. We doorbreken de klassieke kijk op leren, die ervoor zorgt dat voor te veel leerlingen of studenten studeren als saai wordt ervaren.

Studiekeuze: breng je talenten en passie in kaart.

Kiezen in het hoger onderwijs is geen sinecure. Jouw schoolresultaten, de mening van je leerkrachten, je vrienden en je ouders, de visie van het CLB, online vragenlijsten en studie-informatiedagen (SID-ins) geven je een beeld van mogelijkheden en tegenstrijdigheden.

Voor jou staat er hoe dan ook veel op het spel. Zeker als je weet dat slechts 25% van de studenten die aan het hoger onderwijs begint ook daadwerkelijk volledig slaagt in het eerste jaar en hun 60 studiepunten terugverdient.

Ruimtevaarder en TaPascity

TaPascity wil talent en passie van kinderen, jongeren en volwassenen in kaart brengen. Niet om alleen maar 'te weten waar je goed in bent', maar wel om zelf het heft in handen te nemen zodat je jouw talenten en passies verder kan ontwikkelen. Tapascity gaat ervan uit dat niets jou belet om blijvend nieuwe talenten en passies te ontdekken en daar mee aan het werk te gaan. Daarom is het cruciaal om die ontwikkeling je hele leven te kunnen 'opvolgen'.


Waarin wij geloven / Waar Ruimtevaarder voor staat

Ruimtevaarder gelooft in het positieve van het leren. Leren is meer dan een theorie aangereikt krijgen en oefeningen maken. ‘Trial and error’ leidt al te dikwijls tot aangeleerde hulpeloosheid. ‘Positieve bekrachtiging’ stoot tegen de grenzen van haar mogelijkheden. Er zijn sterkere manieren om tot leren te komen. Meer nog, ze zijn al ontwikkeld en getest in de praktijk. 

We denken altijd in termen van specialisten als het over leren gaat. Of die specialist nu een leerkracht, docent of trainer is. Het is de specialist die ons leerproces vormgeeft en het beperkt tot wat hij goed voor ons vindt. We krijgen zelden de gelegenheid om te laten zien dat we meer kunnen dan de specialist heeft aangereikt. Waarom wordt onze leercontext niet zo georganiseerd dat excelleren mogelijk is? Dat we meer kunnen laten zien dan de specialist heeft ‘voor-zien’? Voor Ruimtevaarder is dat de essentie van talentontwikkeling en leren.

Wij zetten projecten op in scholen, organisaties en het bedrijfsleven waarin:

 • talentontwikkeling centraal staat
 • talenten en passies van leerkrachten, trainers en docenten in kaart worden gebracht en ingezet
 • talent en passie een kans krijgen door anders te gaan leren
 • creativiteit als essentiële motor wordt gebruikt om te leren

Ruimtevaarder is niet vies van de kunsten, want daaruit is de methodiek ontstaan.

Talentopdracht van de week: opdracht voor talentontwikkeling van leerkrachten

Twee keer per maand delen we graag een tip over talentontwikkeling die je onmiddellijk in je klas klan toepassen. Die tips gaan over:

 • Talentontwikkeling tijdens de lessen
 • Positieve sfeer en welbevinden
 • Reflecteren en evalueren
 • Iedereen kan veranderen (growth mind-set)

Deze week, reflecteren en evalueren

Zelfevaluatie opnemen in rapport

Duur: 30’

 • Binnenkort krijgen de kinderen van je klas waarschijnlijk weer een rapport. Probeer deze keer hen er zelf ook eens een deeltje van te laten invullen.
 • Je voegt als bijlage een zelf-evaluatie blad toe.  Hierin maak je ongeveer dezelfde indeling als het rapport.  Je kan kiezen voor een onderdeel rekenen, taal, wo, turnen, muzische vorming, … 
 • Onder ieder onderdeel zet je de items waar je de afgelopen weken/maanden aan gewerkt hebt.  Bv. vermenigvuldigen, rekenverhalen, optellen en aftrekken tot 1000, spelling, begrijpend lezen, …  Per onderdeel laat je de kinderen de keuze een bolletje te kleuren.  Je laat hen zowel scoren voor het feit of ze dit goed kunnen als of ze dit graag doen.

 Bv.   Rekenverhalen

 • Kan ik zeer goed
 • Kan ik goed
 • Moet hier lang over nadenken
 • Is voor mij nog moeilijk

            Rekenverhalen

 • Doe ik super graag
 • Vind ik leuk om te doen
 • Ik vind andere dingen leuker om te doen
 • Ik kijk hier echt niet naar uit

 

  Bijkomende tips:

 • Je kan aan het einde nog drie open vragen aanvullen:

  Bv.  Waar ben ik trots op?

        Waar ga ik nog een tandje voor bijsteken?  Hoe?

        Wie kan mij hierbij helpen?  Hoe?

 • Als er tijd is is het zeker een meerwaarde om een gesprek te hebben over de zelfevaluatie van de kinderen.  Je kan hier veel info uithalen over welbevinden en betrokkenheid.  Maar ook over zelfinzicht en motivatie. 
 • Laat de zelfevaluatie ook door de ouders lezen.

 


Visie