Studiekeuze: breng je talenten en passie in kaart.

Kiezen in het hoger onderwijs is geen sinecure. Jouw schoolresultaten, de mening van je leerkrachten, je vrienden en je ouders, de visie van het CLB, online vragenlijsten en studie-informatiedagen (SID-ins) geven je een beeld van mogelijkheden en tegenstrijdigheden.

Voor jou staat er hoe dan ook veel op het spel. Zeker als je weet dat slechts 25% van de studenten die aan het hoger onderwijs begint ook daadwerkelijk volledig slaagt in het eerste jaar en hun 60 studiepunten terugverdient.

Je gaat dus als student in spe best niet over één nacht ijs. Een jaar verliezen is geen ramp, maar prettig is het nu ook niet. Zeker niet als je tot het besef komt dat je toch beter iets anders had gekozen.

Wat al de bovenstaande instanties en mensen niet in kaart brengen zijn jouw talenten en jouw passies. Wat doe je graag, wat kan je goed? Van welke manier van werken krijg je energie? Wat kost jou energie? TaPas for Students brengt dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier voor jou in kaart. TaPas for Students meet ook jouw interesse in studiegebieden, zodat we jouw talenten en passie daar kunnen aan koppelen.

Om TaPas for Students te kunnen invullen vraag je een code aan. Daarna komt een geaccrediteerde coach bij jou langs en bespreekt jouw talentenprofiel samen met je ouders. We kunnen niet alleen vertellen wat mogelijke studierichtingen zijn die bij jouw profiel aansluiten, maar ook welke keuzes je het best maakt voor groepswerk, hoe je op basis van jouw profiel het best studeert en waar voor jou de valkuilen zitten als je onder druk komt te staan. Verder nodigen we jou uit om ook na te denken over de cultuur van een instelling voor hoger onderwijs, want ook die kan al dan niet bij jouw talenten en passies aansluiten.

TaPas for Students brengt dus in beeld wat voor jou misschien met moeilijkst is om duidelijk te krijgen: wat kan ik goed, wat doe ik graag en hoe is dat verbonden met een mogelijke studierichting. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar stellen wel vast dat heel wat jongeren door het kennen van hun TaPasprofiel enorm geholpen zijn. Meer info via info@ruimtevaarder.com