Avonturen

Aanbod voor jou

Individuele begeleiding voor leerlingen

Studiekeuze

Basisschool en secundair onderwijs

Op het einde van de basisschool wordt jouw tiener voor de eerste keer met een studiekeuze of de keuze voor een school geconfronteerd. In het secundair onderwijs moet jouw tiener minstens twee keer kiezen voor het in de derde graad belandt. Kunnen kiezen houdt in dat je weet wat je kan, wat je graag doet en wie je bent. Voor leerlingen die hoe dan ook nog volop in ontwikkeling zijn, is dat niet altijd evident.

De school geeft een inzicht in de schoolse vaardigheden en een goede leerkracht kan je ook zeker vertellen wat jouw tiener ligt. Die informatie is belangrijk. Leerkrachten gaan immers niet over één nacht ijs. Toch ervaren we dat dit voor een aantal kinderen en jongeren niet genoeg is.  Het keuzeproces maakt hen erg onzeker sommigen worden er negatief van. Herken je die signalen? Dan is het belangrijk om de talenten en passies van jouw tiener in kaart te brengen.

Ruimtevaarder doet dit aan de hand van de ‘TaPas for Kids’ of de ‘TaPas for Students’ van TaPascity Zo kunnen we een studiekeuze meer diepgang geven vanuit de overtuiging dat kinderen beter, liever en sneller studeren wanneer ze iets kunnen doen wat aansluit bij hun talenten en passies. TaPas for Kids (10-14 jaar) komen we zelf ter plaatse afnemen, TaPas for Students (16-23 jaar) kan jouw tiener online invullen. In overleg bepalen we welke instrument het meest geschikt is. Nadien volgt er een gesprek, samen met de ouders. We vertellen welke unieke combinatie van vaardigheden het talentenpalet van jouw tiener bepaalt en openen zo de weg naar een meer gefundeerde keuze. We geven ook aan in welke schoolcultuur jouw tiener het best functioneert en hoe je met vrijetijdsactiviteiten zijn of haar talentenpalet kan aanvullen.

Door deze begeleiding gaat jouw tiener sneller in de juiste richting zitten, meer bewust zijn van zichzelf en zijn krachten en een school kunnen zoeken waarvan de schoolcultuur bij hem of haar past. De kans dat dit voor een sterker zelfbeeld en meer zelfvertrouwen zorgt is reëel.

Wil je meer informatie of een afspraak? Stuur dan een mailtje naar info@ruimtevaarder.com

Hoger onderwijs

Kiezen in het hoger onderwijs is geen sinecure. Jouw schoolresultaten, de mening van je leerkrachten, je vrienden en je ouders, de visie van het CLB, online vragenlijsten en studie-informatiedagen (SID-ins) geven je een beeld van mogelijkheden en tegenstrijdigheden. Afhankelijk van school tot school wordt aan die studiekeuze veel, dan wel weinig aandacht besteed. Voor jou staat er hoe dan ook veel op het spel. Zeker als je weet dat slechts 25% van de studenten die aan het hoger onderwijs begint ook daadwerkelijk volledig slaagt in het eerste jaar en hun 60 studiepunten terugverdient.

Je gaat dus als student in spe best niet over één nacht ijs. Een jaar verliezen is geen ramp, maar prettig is het nu ook niet. Zeker niet als je tot het besef komt dat je toch beter iets anders had gekozen.

Wat al de bovenstaande instanties en mensen niet in kaart brengen zijn jouw talenten en jouw passies. Wat doe je graag, wat kan je goed? Van welke manier van werken krijg je energie? Wat kost jou energie? TaPas for Students brengt dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier voor jou in kaart. TaPas for Students meet ook jouw interesse in studiegebieden, zodat we jouw talenten en passie daar kunnen aan koppelen.

Om TaPas for Students te kunnen invullen vraag je een code aan. Daarna komt een geaccrediteerde coach bij jou langs en bespreekt jouw talentenprofiel samen met je ouders. We kunnen niet alleen vertellen wat mogelijke studierichtingen zijn die bij jouw profiel aansluiten, maar ook welke keuzes je het best maakt voor groepswerk, hoe je op basis van jouw profiel het best studeert en waar voor jou de valkuilen zitten als je onder druk komt te staan. Verder nodigen we jou uit om ook na te denken over de cultuur van een instelling voor hoger onderwijs, want ook die kan al dan niet bij jouw talenten en passies aansluiten.

TaPas for Students brengt dus in beeld wat voor jou misschien met moeilijkst is om duidelijk te krijgen: wat kan ik goed, wat doe ik graag en hoe is dat verbonden met een mogelijke studierichting. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar stellen wel vast dat heel wat jongeren door het kennen van hun TaPasprofiel enorm geholpen zijn.

Wil je graag meer info? Mail dan naar info@ruimtevaarder.com

 

Studiemethode

Als jouw talenten en passies in kaart zijn gebracht, dan kunnen we ook kijken welke manieren van leren daar het best bij aansluiten. Het maken van een planning, jouw studiemethode en jouw keuzes in taken, groepswerk en communicatie met leerkrachten of docenten worden allemaal meebepaald door wat je goed kan en graag doet. We doorbreken de klassieke kijk op leren, die ervoor zorgt dat voor te veel leerlingen of studenten studeren als saai wordt ervaren. We reiken studiestrategieën aan die bij jouw talentenprofiel passen en zetten je op weg om van je oude en minder effectieve gewoontes af te geraken. De focus ligt daarbij niet op wat je niet kan, maar wel op wat je wel kan en hoe je dat kan inzetten om het beter te doen.

Als jouw leerling in het basisonderwijs zit, doen we dit alleen als we ook kunnen overleggen met de school. Als onze manier van werken niet door de school is gekend, is het risico te groot dat jouw kind te veel geconfronteerd wordt met tegengestelde verwachtingen. We rekenen ook op de medewerking van de ouders.

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs kan er met de school overlegd worden. De medewerking van de ouders, al is het van op een afstand is ook hier essentieel. We verwachten de ouders aanwezig zijn op de besprekingen met de leerling.

Voor studenten uit het hoger onderwijs gaan we ervan uit dat ze actief met studiestrategieën willen experimenteren. Zo kunnen ze zoeken hoe welke studiestrategieën en manieren van plannen voor hen het meest effectief zijn. In overleg met de student bekijken we in welke mate ouders (of anderen) een hulpbron kunnen zijn om beter te studeren.

De frequentie en de duur van de begeleiding verschilt erg van leerling tot leerling. We maken daar van tevoren duidelijke afspraken over.

Meer info: stuur een mail naar mailto:info@ruimtevaarder.com

 

Individuele begeleiding voor volwassenen

Begeleiding volwassenen uit het onderwijs, gezondheid of welzijn.

Alle ‘Ruimtevaarders’ zijn ook geaccrediteerd voor TaPas for Professionals. We hebben geen kaas gegeten van het bedrijfsleven, maar komen zelf uit het onderwijs en de sector gezondheid en welzijn. Heb je vragen bij je huidige loopbaan of bij je werkomgeving? Zit je met het gevoel dat je toch niet op al je talenten (en passies) wordt aangesproken of heb je last van (systematisch) energieverlies? Dan kan je bij ons terecht. We laten je eerst de TaPas for Professionals invullen. Die brengt in kaart waar je goed in bent (en waar niet) en geeft aan wat je energie geeft (of niet). We zien ook welke controlemechanismen je inzet als je onder druk komt te staan. In onze manier van begeleiden willen we gaan voor een actieve en positieve aanpak: waar droom je van en waar wil je naar toe? Wat kan je zelf opnemen en waar schakelen we best hulpbronnen in? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw talentenpalet volledig wordt aangesproken door de combinatie van werk en vrije tijd? Waar zijn grenzen naar anderen toe nodig? We mikken op korte begeleidingen waarvan jij het tempo en de frequentie bepaalt.

 

Aanbod voor scholen

Voor leerlingen

TaPas Meets You

TaPas Meets You is een workshopdag waarmee leerlingen uit het ASO hun talenten en passies leren kennen en in kaart brengen. Daardoor maken ze al doende kennis met de manier waarop een talentenprofiel is opgebouwd.

In verschillende workshops maken ze kennis met hun talenten. Elke workshop eindigt met een korte bespreking van wat ze over zichzelf ontdekt hebben. De groep bepaalt hun mate van talent, de leerling bepaalt zelf hoeveel energie dat talent hem of haar geeft. Op het einde van de dag volgt er een nabespreking waarin hun talentenprofiel vertaald wordt naar studiekeuze, leren leren en keuzes voor groepswerk.

TaPas meets You kan met 150 leerlingen tegelijkertijd gespeeld worden. Leerkrachten en leerlingen laatste graad kunnen de workshops begeleiden, terwijl een TaPascoach de coördinatie op zich neemt.

TaPas Meets You duurt een volledige schooldag met een voorbereidend overleg van een halve schooldag. Al het materiaal voor de workshopdag wordt door ons meegebracht.

 

Praktisch:

 • De school zorgt voor de begeleiders van de workshops, Ruimtevaarder neemt de coördinatie op zich.
 • De uitleg van de workshops aan de begeleiders is tegelijk een perfecte nascholing voor leerkrachten! (De school kan er ook voor kiezen om de workshops door laatstejaars te laten begeleiden.)
 • De school krijgt een overzicht van alle workshops en een duidelijke planning van wat er vooraf moet gebeuren.
 • Ruimtevaarder brengt al het materiaal voor de workshops mee.
 • De begeleider van Ruimtevaarder doet de uitleg en de afronding van ‘TaPas meets you’.

 

Duur:

 • Voorbereidende sessie:            3u
 • Workshopdag:                                    volledige schooldag
  • 0,5u voorbereiding
  • 0,5u uitleg aan de leerlingen en opstart
  • 5.5u workshops, pauzes inbegrepen
  • 0.5u opruim

 

Prijs: €1500,00

Hierin zijn zowel het voorbereidende overleg, de workshopdag als het materiaal inbegrepen.

 

 

Recht in de ogen

 

Sociale vaardigheden op school. Het wordt alsmaar belangrijker. Hoe geven we de leerlingen een kader mee, zodat ze sociale situaties gemakkelijker zelf kunnen interpreteren en inschatten? Hoe zorgen we ervoor dat dit op een niet problematische manier kan?

 

'Recht in de ogen' is een spel over sociale vaardigheden. Het kan met 150 leerlingen tegelijk gespeeld worden en duurt twee uur en een half. 'Recht in de ogen' is in velerlei opzichten een actief spel. De deelnemers oefenen basisaspecten van sociale vaardigheden in korte leerworkshops. Assertiviteit, groepsdruk, pesten, psychologische spelen en samenwerking komen daarin aan bod. Daarna gaan ze in testworkshops checken of ze die vaardigheden ook beheersen. Alle workshops zijn opgebouwd vanuit theateroefeningen. Maar ook op weg van de ene workshop naar de andere zullen ze moeten bewijzen wat ze waard zijn…

 

Praktisch:

 • De school zorgt voor begeleiders van de workshops, Ruimtevaarder neemt de coördinatie op zich.
 • De school krijgt een map waarin het spel en alles wat er in de workshops moet gebeuren, is uitgeschreven.
 • De begeleiders van de workshops worden in een voorbereidende sessie uitgebreid gebrieft. Deze sessie kan ook als een nascholing gezien worden voor leerkrachten.
 • De begeleider van Ruimtevaarder doet de uitleg en de afronding van ‘Recht in de ogen’.

 

Duur:

 • Voorbereidende vergadering:               2u
 • Uitvoering:                                          4u
  • 1u voorbereiding
  • 2,5u workshops en afronding
  • 0.5u opruim

 

Prijs: €1100,00

 

Een kunst of cultuurproject vanuit talent en passie (derde graad basisonderwijs of eerste graad secundair onderwijs).

Elke school, basis- of secundair wordt verondersteld te werken rond kunst en cultuur. Tegelijk geeft de vrijheid die een kunst- of cultuurproject biedt de mogelijkheid om leerlingen hun talenten en passie te laten exploreren. We vertrekken van duidelijke criteria en doelen voor het project, zodat het project geen vrijblijvende bezigheid wordt voor de leerlingen. Nadat we van elke leerling de talenten en passies in kaart hebben gebracht, kiest elke leerling een doel waarmee die leerling zichzelf uitdaagt op basis van zijn of haar talentenprofiel. Die doelen worden in het projectplan geïntegreerd. Zo leren leerlingen én leerkrachten werken op basis van talenten. Dit traject kan altijd aangevuld worden met een nascholing of een PV. Zo maakt het hele team kennis met deze manier van werken.

Duur:

 • Bepaald door de school.
 • Tijdsinvestering Ruimtevaarder: 2 dagen.

Prijs € 1500,00 (De school kan hiervoor subsidies aanvragen via Dynamo3)

 

 

 

Voor ouders en leerlingen

Ouders en hun tieners gaan voor studeren met passie!

Ouders zitten hun tieners te motiveren om meer hun best te doen, tieners zoeken uitwegen om daaraan te ontsnappen. Tegenvallende schoolresultaten, het gevoel dat het beter kan en dat het ‘er niet uitkomt’, soms zelfs regelrechte ruzies en conflicten. In dit aanbod stellen we de dialoog tussen ouders en jongeren terug centraal door de focus te leggen op talent en passie. Dit doen we op drie manieren:

 • Een lezing voor ouders en leerlingen waarin het bovenstaande probleem centraal staat: wat is studeren eigenlijk en hoe studeer ik efficiënt? Wat is het verband met leren leren? Waarom is jouw tiener niet gemotiveerd om (zelf) te studeren? Waarom vind je dat je ouders niet doorhebben hoe lastig het voor jou is en heb je het gevoel dat ze het alleen maar erger maken? Maar vooral, wat kunnen we daar samen aan doen? In deze lezing vertrekken we vanuit de stelling dat iedereen zijn talenten en passies kan inzetten om te leren of om te helpen leren. Zowel ouders als tieners. We brengen leren terug naar een positief kader, waardoor we sneller in een positieve spiraal geraken.
 • Tieners kunnen daarna kiezen voor:  
  • 5 sessies over studiestrategieën aangepast aan jouw talentenprofiel. Je vult vooraf een TaPas for Students of TaPas for Kids in, afhankelijk van je leeftijd. Op basis van jouw talentenprofiel maken we in vijf sessies duidelijk hoe je jouw talenten en passie kan inzetten om effectiever te werken en hoe je ‘hulpbronnen’ kan inschakelen om studeren voor jou gemakkelijker te maken.
  • 3 sessies over studiekeuze. We vertrekken van hetzelfde TaPasprofiel en onderzoeken welke studierichtingen aansluiten bij jouw talenten en passie. We openen vooral mogelijkheden en bespreken wat de voordelen van de ene, dan wel de andere studierichting zijn. We bespreken daarna waar er voor jou valkuilen zijn in de keuzes die je maakt, zodat je meer bewust aan een richting kan beginnen.
 • Ouders kunnen kiezen voor:
  • 2 sessies over het effectiever begeleiden van hun tieners als studerende. We bekijken hoe je jouw tiener kan aanspreken op zijn of haar talenten en verleggen de betekenis van ‘studeren voor veel punten’ naar ‘studeren als leerproces’. Daarna bekijken hoe jouw tiener reageert onder stress en wat je dan vooral niet mag doen.

 

Praktisch:

 • De lezing gaat op een avond door en staat open voor alle ouders en tieners.
 • Voor de andere delen van het aanbod werken we met inschrijvingen.

Tijdsverdeling:

 • 5 sessies over studiestrategieën op woensdagnamiddag van 13 tot 16u.
 • 1 sessie voor ouders op woensdagavond van 17 tot 19u.
 • 3 sessies over studiekeuze op woensdagavond van 17 tot 19u.
 • 1 sessie voor ouders op woensdagavond van 17 tot 19u.
 • De sessies over studiestrategieën lopen parallel met de sessies voor ouders en studiekeuze.
 • De lezing gaat 14 dagen aan de rest van het aanbod vooraf, dat wordt zo veel als mogelijk in vijf weken geprogrammeerd.

Kostprijs:

 • Lezing: € 350,00.
 • Studiestrategieën: € 150,00/leerling (5 sessies), maximaal 15 leerlingen.
  • Invullen en terugkoppeling TaPasprofiel for Students profiel inbegrepen.
 • Studiekeuze: € 114,00/leerling (3 sessies), maximaal 30 leerlingen).
  • Invullen en terugkoppeling TaPas for Students profiel inbegrepen.
 • Sessies voor ouders: gratis.
 • Eventueel: pedagogische studiedag voor leerkrachten: € 575,00 (halve dag).

Voor teams van leerkrachten

Ruimtevaarder geeft pedagogische studiedagen op jouw school of voor jouw scholengemeenschap. In functie van de leeftijd van jouw leerlingen passen we dit aanbod aan want we hebben zowel ervaring in het basis- als in het secundair onderwijs. Het onderstaande aanbod gaat uit van een volledige dag nascholing (twee halve dagen of een halve dag en een personeelsvergadering). Als u graag een halve dag wil werken, dan is onze kennismakingsessie over talentontwikkeling een aanrader. De inhoud daarvan wordt in overleg bepaald.

 

Verhalen maken met kinderen (doelgroep kleuter – eerste graad basisonderwijs)

Kinderen kunnen allemaal verhalen verzinnen als we onze werkvormen aanpassen aan hun manier van denken.  Zo krijg je verhalen die écht van hen zijn en geen doorslagjes van je les begrijpend lezen of van het verhaal dat je net hebt verteld.  In deze workshop leren we hoe je kan vertrekken vanuit een verhaal dat helemaal door de kinderen zelf is uitgewerkt, in plaats van het klassieke prenten- of verhalenboek.  We gaan aan de slag met de verhalenmethode ‘Kom op, verhaal!’.  De betrokkenheid van alle kinderen zal verhogen en alle kinderen krijgen de mogelijkheid om hun sterkte in te zetten in het proces dat je met hen doorloopt. Bovendien groeit met ieder verzonnen verhaal de woordenschat en de taalvaardigheid van de kinderen.

Deze verhalen zijn vaak een grote inspiratiebron om  aan de slag te gaan in je hoekenwerk, je lessen muzische vorming of een taalles.  We geven je tijdens onze workshop tal van voorbeelden.

 

Creatief schrijven met kinderen (doelgroep lager onderwijs)

Creatief schrijven, het lijkt wel of je ervoor geboren moet zijn of niet. Niets is echter minder waar. Kinderen kunnen allemaal verhalen verzinnen en daarna sterke teksten schrijven als we de kinderen zélf de ruimte en creativiteit geven om een verhaal te bedenken.  Zo krijg je echt verhalen die van hen zijn en geen doorslagjes van je les begrijpend lezen of van het verhaal dat je net hebt verteld. Ieder kind heeft een positieve inbreng in het tot stand komen van het verhaal of de tekst.  Op deze manier verhoog je het competentiegevoel van alle kinderen en voelt iedereen zich betrokken.

Je kan nadien met de teksten aan de slag in je lessen muzische vorming, taal of WO of je gebruikt ze als inspiratiebron voor een projectje.  We geven je tijdens onze workshop tal van voorbeelden.

 

Waardeer de sterktes van je kinderen in je lesopdrachten

Iedereen heeft de mond vol over het ontwikkelen van talenten en het vertrekken van het positieve in elk kind. ‘Gebruik waar kinderen sterk in zijn (en graag doen) om hun zwakheden te overbruggen’ is het motto. Maar hoe? Ruimtevaarder ontwikkelde een manier om lessen op te bouwen die dat net mogelijk maakt. Of het nu voor wiskunde, taal, wereldoriëntatie of muzische vorming is, de methodiek is altijd toepasbaar. In die lesopbouw gaan we ervan uit dat kinderen creatief moeten kunnen zijn en dat ze op het einde een opdracht krijgen waarin ze mogen excelleren. Als je daarbij onmiddellijk het beeld van een chaotische klas voor ogen krijgt, heb je het mis. Het is net een zeer gestructureerde en objectieve aanpak. Al vraagt het wat training om de manier van denken onder de knie te krijgen. Zin in een uitdaging? Dan is deze nascholing iets voor jou!

 

Projecten  (via muzische vorming en WO)

Heb jij dat ook? Werken aan een les muzische vorming of wereldoriëntatie en toch het gevoel hebben dat je de leerlingen vooral uitvoerend laat werken? Je wil je lessen wereldoriëntatie of muzische vorming projectmatig aanpakken omdat je je kinderen ruime kansen wil geven om zich te ontwikkelen?  In deze nascholing bekijken we hoe je een project opbouwt rond een thema dat aansluit bij muzische vorming of wereldoriëntatie.  Tijdens deze workshop geven we heel veel praktische voorbeelden over kleine projectjes die je op een week in de praktijk kan brengen.  Daarnaast werken we samen een groot project uit waaraan je voor langere tijd, eventueel met de hele school, kan werken.  We doorlopen samen met jou alle fases van een project, zowel voor jou als voor de leerling.

 

De bouwstenen van muzische vorming (basisonderwijs).

Werken aan een les muzische vorming en toch het gevoel hebben dat je de leerlingen vooral uitvoerend laat werken, wie herkent dit gevoel niet? Of dat je er niet echt in slaagt om hen ook het nodige inzicht te geven in een muzische discipline? Krijg je nog regelmatig de feedback dat je te sturend werkt en naar eenzelfde eindresultaat toewerkt?  Dan wordt het tijd om met de bouwstenen van de verschillende kunstvormen te leren spelen. We geven je een handig schema waarin die bouwstenen voor alle kunstdisciplines gelijk getrokken zijn. Daardoor leer je snel denken binnen een discipline en over de verschillende disciplines heen. Een muzische les maken werd nog nooit zo eenvoudig. Van een slechte les een goede maken trouwens ook. Leer spelen met de bouwstenen en ervaar hoe het maken van een les even eenvoudig blijkt te zijn als het bouwen van een vliegtuigje met bouwblokken.

 

De creativiteitsschijf (lager onderwijs).

Leerlingen kunnen zelf projecten uitwerken. Eigenlijk doet elke leerling dit thuis al, zelfs vanaf de kleuterklas.  Je herinnert je zelf nog wel hoe je soms een hele kerstvakantie lang met Lego speelde. In de eetplaats werd de ruimte op en onder de tafel omgetoverd tot een echt Legoland. Of hoe je met buizen en oude rails van gordijnen, emmers, potten en alles wat je kon vinden een knikkerbaan maakte. Of dagen in de weer was om met je vriendjes schooltje of winkeltje te spelen, met een volledig omgebouwde speelkamer of garage als gevolg. Uren was je er mee in de weer. En af en toe was er een groot moment waarop alles gedemonstreerd werd.

In een klas heb je natuurlijk geen dagen na elkaar om aan hetzelfde te werken. Daarom hebben we het stappenplan uitgewerkt. Dit vertelt welke fasen je doorloopt als je op deze manier creatief aan het werk gaat.

We gebruiken hiervoor de creativiteitsschijf.  Deze houten schijf is als het ware een kompas van creatief gedrag en vertelt de leerling in welke richting hij zou kunnen lopen.

Tijdens deze workshop leren we je welke fases een kind doorloopt in een creatief proces en bieden we je met de creativiteitsschijf een manier om kinderen hier zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. 

Voor deze workshop vragen we 7 euro extra, maar krijgt iedereen één creativiteitsschijf in de plaats.  Wil je met deze methodiek werken, zal de school wel moeten investeren in een schijf per kind.

 

Sterktes van kinderen in kaart brengen en opvolgen (basisonderwijs).

Ruimtevaarder biedt een overzicht aan van leerlijnen (van kleuter tot lager) waarin sterktes van kinderen in kaart gebracht kunnen worden.  We bieden je objectieve handvaten om vanuit zes vakoverschrijdende domeinen te observeren waarin kinderen goed zijn.  Via een eenvoudig schema breng je in kaart wat kinderen goed kunnen en graag doen.  Je kan er zelfs voor kiezen om kinderen dit via een zelfevaluatie te laten invullen. 

Voorwaarde om met deze manier van werken aan de slag te gaan is dat je open staat voor een andere manier van les geven en los kan en wil komen van de geijkte handboeken en leermethodes.  Vernieuwend lesgeven, daar gaan we voor.